ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

โดย admin -  วันที่ 21 ก.ค. 2563 เวลา 00:00 น.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 อ่านต่อ>> ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมใหญ่ ...

โดย admin -  วันที่ 03 ต.ค. 2562 เวลา 23:08 น.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.)

ลิ้งค์ website สมาคม http://www.cgse.or.th/ ประวัติของสมาคมฯ http://www.cgse.or.th/?cid=...

โดย admin -  วันที่ 22 เม.ย. 2562 เวลา 00:08 น.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย http://www.fscct.or.th/...

โดย admin -  วันที่ 05 เม.ย. 2561 เวลา 16:06 น.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย(สสอค.)

" องค์กรคู่เพื่อครูไทย" เกิดจากแนวคิดขององค์กรวิชาชีพครู และสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงาน ในสังกัด ...