ข่าวกิจกรรม

โดย admin -  วันที่ 30 พ.ย. 2563 เวลา 16:47 น.

เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นางนรีรัศม์ สุกุลมงคงศักดิ์ หัวหน้าศูนย์บริการสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต ...

โดย admin -  วันที่ 27 พ.ย. 2563 เวลา 14:02 น.

เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายวินัย หลำวรรณะ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ​ และนางสาวสุนิษา ...

โดย admin -  วันที่ 27 พ.ย. 2563 เวลา 13:55 น.

เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายอิทธิพัทธ์​ ธีระวรรณสาร​ ประธานกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์ เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต ...

โดย admin -  วันที่ 23 พ.ย. 2563 เวลา 16:46 น.

เข้าเยี่ยมเยือนผู้ประสบภัยท่อก๊าซระเบิด ต.เปร็ง

เมื่อวันที่23 พฤศจิกายน 2563 นายอิทธิพัทธิ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ นายณัฐพล นุชอุดม นาย ไพฑูรย์ ...

โดย admin -  วันที่ 23 พ.ย. 2563 เวลา 16:44 น.

เข้าเยี่ยมเยือนผู้ประสบภัยนำท่วมขัง เขตลาดกระบัง

เมื่อวันที่23 พฤศจิกายน 2563 นายอิทธิพัทธิ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ นายณัฐพล นุชอุดม นาย ไพฑูรย์ ...

โดย admin -  วันที่ 23 พ.ย. 2563 เวลา 09:58 น.

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดโครงการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี 2563

วันที่ 13 และ 24 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดโครงการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี ...

โดย admin -  วันที่ 23 พ.ย. 2563 เวลา 08:41 น.

เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายอิทธิพัทธ์​ ธีระวรรณสาร​ ประธานกรรมการดำเนินการ นายณัฐพล​ นุชอุดม​ กรรมการและเลขานุการ​ ...

โดย admin -  วันที่ 18 พ.ย. 2563 เวลา 13:47 น.

ขอแสดงความยินดีในการ เข้ารับตำแหน่งผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 4 หน่วยงาน

วันที่ 18 พ.ย. 63 คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ขอแสดงความยินดีในการ เข้ารับตำแหน่งผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ...

โดย admin -  วันที่ 17 พ.ย. 2563 เวลา 09:55 น.

ให้การต้อนรับคณะทำงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายเสกสัณห์ กิจวรรณ นายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง กรรมการสหกรณ์ฯ และนางสาวสุนิษา ...