ข่าวกิจกรรม

โดย admin -  วันที่ 10 ก.ค. 2563 เวลา 13:24 น.

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ฯเข้าตรวจสอบครั้งที่1

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ฯเข้าตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ...

โดย admin -  วันที่ 02 มิ.ย. 2563 เวลา 15:29 น.

สหกรณ์ฯ มอบหน้ากากผ้า ให้แก่หน่วยงานการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ 4 หน่วยงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด โดย นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ พร้อมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ...

โดย admin -  วันที่ 27 พ.ค. 2563 เวลา 08:57 น.

บริการตรวจสุขภาพจากกลุ่มจิตอาสาด้านสาธารณสุขในโครงการจิตอาสาส่งเสริมสุขภาพ

เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด โดยนายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ...

โดย admin -  วันที่ 27 พ.ค. 2563 เวลา 08:55 น.

เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต

นายอิทธิพัทธ์​ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลให้แก่ ผู้เสียชีวิต นางราตรี ...

โดย admin -  วันที่ 11 พ.ค. 2563 เวลา 08:33 น.

สหกรณ์ฯ ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการทำงาน ให้ผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโควิด-19

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด นำโดย กรรมการสหกรณ์ และผู้จัดการสหกรณ์ บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท ...

โดย admin -  วันที่ 01 เม.ย. 2563 เวลา 15:12 น.

การทำความสะอาดสหกรณ์ฯ ช่วงสภาวะแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19)

สหกรณ์ฯ ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกๆ 2 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยสำหรับสมาชิกที่มาติดต่อสหกรณ์ฯ ช่วงสภาวะแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ...

โดย admin -  วันที่ 01 เม.ย. 2563 เวลา 15:01 น.

เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวฉายาปัญจะ นายพรเทพ ...

โดย admin -  วันที่ 26 มี.ค. 2563 เวลา 10:45 น.

สหกรณ์ฯ ได้มีมาตรการคัดกรองสมาชิกที่มาติดต่อสหกรณ์ฯ

คัดกรองสมาชิกก่อนเข้าติดต่อธุรกรรมด้านต่างๆ ในช่วงโรคระบาด covid19 ขอขอบคุณที่ได้ให้ความร่วมมือ

โดย admin -  วันที่ 12 มี.ค. 2563 เวลา 13:56 น.

เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวโสตศรีทิพย์​ ...

โดย admin -  วันที่ 28 ก.พ. 2563 เวลา 15:37 น.

เข้าร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายเสกสัณห์ กิจวรรณ รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ ...