ข่าวกิจกรรม

โดย admin -  วันที่ 24 ม.ค. 2566 เวลา 12:04 น.

ศึกษาดูงาน

นายวรพจน์ สิงหราช ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด นายสมเจต พูลมา รองประธานกรรมการ ...

โดย admin -  วันที่ 05 ม.ค. 2566 เวลา 16:20 น.

ขอแสดงความเสียใจ และร่วมไว้อาลัยกับครอบครัว " นายวัฒนา กลิ่นเอี่ยม "

ขอแสดงความเสียใจ และร่วมไว้อาลัยกับครอบครัว " นายวัฒนา กลิ่นเอี่ยม " เมื่อวันที่ 4 มกราคม ...

โดย admin -  วันที่ 29 พ.ย. 2565 เวลา 15:38 น.

ขอแสดงความเสียใจ และร่วมไว้อาลัยกับครอบครัว " นางสุวภี ชื่นพลี "

ขอแสดงความเสียใจ และร่วมไว้อาลัยกับครอบครัว "นางสุวภี ชื่นพลี" เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ...

โดย admin -  วันที่ 06 พ.ย. 2565 เวลา 23:20 น.

ขอแสดงความเสียใจ และร่วมไว้อาลัยกับครอบครัว " นายมานะ ถมยาปริวัตร์ "

ขอแสดงความเสียใจ และร่วมไว้อาลัยกับครอบครัว " นายมานะ ถมยาปริวัตร์ " เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ...

โดย admin -  วันที่ 01 พ.ย. 2565 เวลา 12:11 น.

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด นำโดย นายวรพจน์ สิงหราช ประธานกรรมการดำเนินการ ...