ข่าวกิจกรรม

โดย admin -  วันที่ 20 เม.ย. 2565 เวลา 12:00 น.

สหกรณ์บริจาคเงินช่วยเหลือโรงเรียนวัดกาหลง จากเหตุประสบวาตภัย

นายวรพจน์ สิงหราช ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด พร้อมคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ...

โดย admin -  วันที่ 11 พ.ค. 2565 เวลา 09:16 น.

เข้าร่วมไว้อาลัยแด่ผู้จากไป

สหกรณ์ขอแสดงความไว้อาลัยแด่ผู้จากไป นายเข็มเพชร จันทร์ฉวี โดยนายสมพงษ์ หงษา ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ ...

โดย admin -  วันที่ 11 เม.ย. 2565 เวลา 09:31 น.

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ประจำปี 2565

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ...

โดย admin -  วันที่ 08 เม.ย. 2565 เวลา 15:56 น.

ประชุมคณะทำงานประจำคลินิกคลายทุกข์ พัฒนาระบบสหกรณ์

ประชุมคณะทำงานประจำคลินิกคลายทุกข์ พัฒนาระบบสหกรณ์ ให้คำปรึกษาช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาครู การขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ...

โดย admin -  วันที่ 04 เม.ย. 2565 เวลา 10:10 น.

โครงการประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน 4 ภูมิภาค (ภาคกลาง)

โครงการประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน 4 ภูมิภาค (ภาคกลาง) ในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 ...

โดย admin -  วันที่ 24 มี.ค. 2565 เวลา 09:46 น.

​การอบรมให้ความรู้การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

การอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ โดย นายวรพจน์ สิงหราช ประธานกรรมการสหกรณ์ กล่าวต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ...

โดย admin -  วันที่ 22 มี.ค. 2565 เวลา 11:07 น.

เข้าร่วมไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิต

สหกรณ์ขอแสดงความไว้อาลัยแด่ผู้ล่วงลับ นายสุดตา แพงทรัพย์ โดยนายสมพงษ์ หงษา ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ ...

โดย admin -  วันที่ 16 มี.ค. 2565 เวลา 16:15 น.

การประชุมปรับโครงสร้างหนี้ และการติดตามปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิก

การประชุมปรับโครงสร้างหนี้ โครงการหมดหนี้เร็วไวเพื่อครูไทยทั้งแผ่นดิน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 นำโดยนายธีรพล ...

โดย admin -  วันที่ 09 มี.ค. 2565 เวลา 13:43 น.

ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคากรทางการศึกษาระดับจังหวัด

เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายวรพจน์ สิงหราช ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ...