ข่าวกิจกรรม

โดย admin -  วันที่ 19 ต.ค. 2564 เวลา 16:45 น.

สหกรณ์บริจาคช่วยเหลือโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว จากเหตุประสบภัยโรงงานหมิงตี้ระเบิด

นายไพฑูรย์ คงเทียน รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประธานฝ่ายวิชาการและระเบียบ ได้เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ ...

โดย admin -  วันที่ 10 ต.ค. 2564 เวลา 17:06 น.

โครงการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี 2565

สหกรณ์จัดโครงการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี 2565 ในวันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2564 โดย นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ...

โดย admin -  วันที่ 08 ต.ค. 2564 เวลา 12:11 น.

การศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ ผ่านโปรแกรม ZOOM ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายกำจัดสุวรรณปาล ประธานกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป และนางสาวสุนิษา ยามี ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ...

โดย admin -  วันที่ 29 ก.ย. 2564 เวลา 20:50 น.

สหกรณ์มอบสวัสดิการสำหรับสมาชิกเกษียณอายุ ประจำปี 2564

ภาพบรรยากาศสวัสดิการเกษียณสุขใจ สำหรับสมาชิกเกษียณอายุ ประจำปี 2564 โดยนายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดำเนินการ ...

โดย admin -  วันที่ 20 ก.ย. 2564 เวลา 16:06 น.

เข้าร่วมไว้อาลัยให้แด่ผู้เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2564 นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ กรรมการและเลขานุการ ตัวแทนสหกรณ์ได้เข้าร่วมพิธีไว้อาลัยให้แด่ผู้เสียชีวิต ...

โดย admin -  วันที่ 14 ก.ย. 2564 เวลา 15:40 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการมอบกระเช้าแสดงความขอบคุณการดูแลช่วยเหลือจากสถานการณ์แพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายณัฐพล นุชอุดม รองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และนางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็...

โดย admin -  วันที่ 13 ก.ย. 2564 เวลา 16:03 น.

การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 มีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ...