ข่าวกิจกรรม

โดย admin -  วันที่ 01 เม.ย. 2563 เวลา 15:12 น.

การทำความสะอาดสหกรณ์ฯ ช่วงสภาวะแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19)

สหกรณ์ฯ ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกๆ 2 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยสำหรับสมาชิกที่มาติดต่อสหกรณ์ฯ ช่วงสภาวะแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ...

โดย admin -  วันที่ 01 เม.ย. 2563 เวลา 15:01 น.

เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวฉายาปัญจะ นายพรเทพ ...

โดย admin -  วันที่ 26 มี.ค. 2563 เวลา 10:45 น.

สหกรณ์ฯ ได้มีมาตรการคัดกรองสมาชิกที่มาติดต่อสหกรณ์ฯ

คัดกรองสมาชิกก่อนเข้าติดต่อธุรกรรมด้านต่างๆ ในช่วงโรคระบาด covid19 ขอขอบคุณที่ได้ให้ความร่วมมือ

โดย admin -  วันที่ 12 มี.ค. 2563 เวลา 13:56 น.

เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวโสตศรีทิพย์​ ...

โดย admin -  วันที่ 28 ก.พ. 2563 เวลา 15:37 น.

เข้าร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายเสกสัณห์ กิจวรรณ รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ ...

โดย admin -  วันที่ 18 ก.พ. 2563 เวลา 16:15 น.

ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้แก่สมาชิกในงานการแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ครู

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวสุนิษา ยามี ผู้จัดการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานการแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ครู ...

โดย admin -  วันที่ 03 ก.พ. 2563 เวลา 15:34 น.

ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

นางสาวสุนิษา ยามี ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ นายสัญชัย รอบรู้ อุปนายกคนที่ 6 กรรมการฝ่ายอำนวย...

โดย admin -  วันที่ 31 ม.ค. 2563 เวลา 17:30 น.

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 ให้แก่ตัวแทน สพป.สมุทรปราการ เขต 1 , 2 และ สพม. เขต 6

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 ให้แก่ตัวแทน ...

โดย admin -  วันที่ 31 ม.ค. 2563 เวลา 17:28 น.

เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 นายพรเทพ คุรุเมธากร กรรมการสหกรณ์ฯ และนางสาวสุนิษา ยามี ผู้จัดการสหกรณฯ ได้เป็นตัวแทนสสอค.เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต ...

โดย admin -  วันที่ 31 ม.ค. 2563 เวลา 16:53 น.

คณะกรรมการตรวจประเมินส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล จากสำนักงานสหกรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ ที่เข้าตรวจประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ ...