ข่าวกิจกรรม

โดย admin -  วันที่ 22 ธ.ค. 2562 เวลา 11:13 น.

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

บรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วิดีโอ คลิ๊ก รูปประกอบ คลิ๊ก

โดย admin -  วันที่ 03 ธ.ค. 2562 เวลา 17:32 น.

เลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562 แทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ 1 ธันวาคม 2562

เลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562 ชุดที่ 59/2563 เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน ...

โดย admin -  วันที่ 30 พ.ย. 2562 เวลา 14:47 น.

การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำปี 2562

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ ...

โดย admin -  วันที่ 30 พ.ย. 2562 เวลา 14:16 น.

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม “ร่วมแบ่งปัน ส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยที่ดีและสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน” สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ได้เห็นถึงความสำคัญในการจัดทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมและช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสจึงได้จัดทำโครงการ ...

โดย admin -  วันที่ 30 พ.ย. 2562 เวลา 14:08 น.

การรับสมัครกรรมการสหกรณ์​เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง​ เมื่อวันที่​7- 8​ พฤศจิกายน​ 2562​

บรรยากาศการรับสมัครคณะกรรมการสหกรณ์​เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง​ ชุดที่ 59/2563 เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ...

โดย admin -  วันที่ 30 พ.ย. 2562 เวลา 13:48 น.

โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ประจำปี 2562

นายสุวิทย์ สุพัฒนานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการ กล่าวเปิดงานโครงการอาชีพเสรมเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ...

โดย admin -  วันที่ 30 พ.ย. 2562 เวลา 13:46 น.

เข้าร่วมประชุมครูและบุคคลากรเรื่องการพัฒนาตนเองของครู ณ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม

นายสุวิทย์ สุพัฒนานนท์ ประธานกรรมการ พร้อมกับคณะกรรมการ และผู้จัดการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมครูและบุคคลากรเรื่องการพัฒนาตนเองของครู ...

โดย admin -  วันที่ 30 พ.ย. 2562 เวลา 13:43 น.

เข้าร่วมประชุมชมรมข้าราชการอาวุโสจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือนกันยายน 2562

นายสุวิทย์ สุพัฒนานนท์ ประธานกรรมการ นายพรเทพ คุรุเมธากร รองประธานกรรมการ พร้อมกับผู้จัดการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ...

โดย admin -  วันที่ 30 พ.ย. 2562 เวลา 13:40 น.

ให้การต้อนรับคณะทำงานสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด

นายพรเทพ คุรุเมธากร รองประธานกรรมการ นางสาวสุนิษา ยามี ผู้จัดการสหกรณ์ ให้การต้อนรับ คณะทำงานสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล ...

โดย admin -  วันที่ 30 พ.ย. 2562 เวลา 13:38 น.

ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้แก่สมาชิก กลุ่มโรงเรียนบางบ่อ 2

เนื่องในงานน้อมจิตมุฑิตา ปูชนียาจารย์ กลุ่มโรงเรียนบางบ่อ 2 วันที่ 16 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนวัดสุคันธาวาส ...