ข่าวกิจกรรม

โดย admin -  วันที่ 26 ก.ย. 2565 เวลา 17:38 น.

ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์การตรวจเงินแผ่นดิน จำกัด

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 นายพลัฎฐ์ ธนพรรุ่งเพชร ประธานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ นายวิฑูรย์ ชั่งโต ผู้ตรวจสอบกิจการ ...

โดย admin -  วันที่ 26 ก.ย. 2565 เวลา 09:56 น.

การเข้าร่วมอบรมสัมมนา เรื่อง หลักสูตร “ ผลกระทบร่างกฎกระทรวง ( ฉบับที่2 )– กรอบอำนาจกรมส่งเสริมสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ได้ส่งตัวแทน นายวรพจน์ สิงหราช ประธานกรรมการสหกรณ์ ฯ นายณภัค กล่ำเหว่า ...

โดย admin -  วันที่ 07 ก.ย. 2565 เวลา 09:31 น.

ขอแสดงความเสียใจ และร่วมไว้อาลัยกับครอบครัว "ประมูลชัย"

ขอแสดงความเสียใจ และร่วมไว้อาลัยกับครอบครัว "ประมูลชัย" เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2...

โดย admin -  วันที่ 05 ก.ย. 2565 เวลา 15:03 น.

ขอแสดงความเสียใจ และร่วมไว้อาลัยกับครอบครัว "คุรุเมธากร"

ขอแสดงความเสียใจ และร่วมไว้อาลัยกับครอบครัว "คุรุเมธากร" เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ...

โดย admin -  วันที่ 30 ส.ค. 2565 เวลา 17:56 น.

ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด (สสอค.)

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 โดยนายวรพจน์ สิงหราช ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการจำกัด นางสาวสุนิษา ...

โดย admin -  วันที่ 30 ส.ค. 2565 เวลา 17:56 น.

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 โดยนายวรพจน์ สิงหราช ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการจำกัด นางสาวสุนิษา ...

โดย admin -  วันที่ 15 ส.ค. 2565 เวลา 17:24 น.

ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายวรพจน์ สิงหราช ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด พร้อมด้วย ...

โดย admin -  วันที่ 05 ก.ค. 2565 เวลา 15:49 น.

ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

นายวรพจน์ สิงหราช ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด นายสมพงษ์ หงษา รองประธานกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ ...

โดย admin -  วันที่ 04 ก.ค. 2565 เวลา 11:15 น.

ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

นายวรพจน์ สิงหราช ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด นายสมพงษ์ หงษา รองประธานกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ ...

โดย admin -  วันที่ 27 มิ.ย. 2565 เวลา 15:57 น.

พิธีทำบุญครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

นายวรพจน์ สิงหราช ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ, ที่ปรึกษา, ผู้ตรวจสอบกิจการ, ...