ข่าวกิจกรรม

โดย admin -  วันที่ 19 ก.ค. 2564 เวลา 09:49 น.

เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการดำเนินการได้เข้าร่วมพิธีรับฟังสวดอภิธรรมสมาชิกผู้ล่วงลับ นายทวีป ...

โดย admin -  วันที่ 19 ก.ค. 2564 เวลา 09:22 น.

เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการดำเนินการได้เข้าร่วมพิธีรับฟังสวดอภิธรรมสมาชิกผู้ล่วงลับ นายสุรัตน์ ...

โดย admin -  วันที่ 15 ก.ค. 2564 เวลา 20:30 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ถวายเงินให้วัดบางพลีใหญ่กลาง เพื่อช่วยเหลือในการฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

คณะกรรมการชุดที่ 60/2564 ในการประชุมเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติถวายเงินให้วัดบางพลีใหญ่ก...

โดย admin -  วันที่ 13 ก.ค. 2564 เวลา 11:37 น.

เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายเมธชนัน เสืออากาศ กรรมการสหกรณ์ ได้เข้าร่วมพิธีรับฟังสวดอภิธรรม นายสถาพร ...

โดย admin -  วันที่ 06 ก.ค. 2564 เวลา 10:08 น.

เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นางวาสนา แจ่มเจริญ กรรมการ และนายไพโรจน์ ตันเจริญ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ได้เข้าร่วมพิธีรับฟังสวดอภิธรรม ...

โดย admin -  วันที่ 20 มิ.ย. 2564 เวลา 21:41 น.

เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564 นายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง รองประธานกรรมการ นายไพฑูรย์ คงเทียน รองประธานกรรมการ ...

โดย admin -  วันที่ 08 มิ.ย. 2564 เวลา 15:49 น.

ให้การต้อนรับผู้บริหาร และตัวแทนจากธนาคารออมสินสมุทรปราการ

นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ กรรมการและเลขานุ...

โดย admin -  วันที่ 04 มิ.ย. 2564 เวลา 10:33 น.

เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคตะวันออก มอบเงินสนับสนุนโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563

เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคตะวันออก มอบเงินสนับสนุนโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 25...

โดย admin -  วันที่ 03 พ.ค. 2564 เวลา 18:52 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ มอบเงินสนับสนุนแก่ 8 โรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1,000,000 บาท

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ...

โดย admin -  วันที่ 05 เม.ย. 2564 เวลา 12:00 น.

อมรมสัมมนา แนวทางการแก้ไขข้อบังคับ , ระเบียบสหกรณ์เพื่อรองรับกฏกระทรวงใหม่ จ.ชลบุรี

นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมกับผู้ตรวจสอบกิจการ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ...