ข่าวกิจกรรม

โดย admin -  วันที่ 03 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 น.

อบรมหลักสูตร"การเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ"รุ่นที่1

นายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง นางนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ และนายธีรพล โพธิ์เมือง คณะกรรมการสหกรณ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตร"การเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ"รุ่นที่1 ...

โดย admin -  วันที่ 25 ก.พ. 2564 เวลา 13:00 น.

พิธีรำลึกคุณูปการ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ

นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และนายณัฐพล นุชอุมดม กรรมการสหกรณ์ ได้เข้าร่วม ...

โดย admin -  วันที่ 17 ก.พ. 2564 เวลา 18:32 น.

ให้การต้อนรับ คณะทำงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดำเนินการณ์สหกรณ์ฯ พร้อมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ คณะทำงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ...

โดย admin -  วันที่ 15 ก.พ. 2564 เวลา 18:10 น.

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม และให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ...

โดย admin -  วันที่ 13 ม.ค. 2564 เวลา 15:06 น.

เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ นายณัฐพล นุชอุดม และนายกำจัด ...

โดย admin -  วันที่ 05 ม.ค. 2564 เวลา 21:10 น.

เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต

วันที่ 5 มกราคม 2564 นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ กรรมการสหกรณ์ฯ ​ และนายบรรจง โตสงวน คณะทำงานควบคุมภายในปี2563 ...

โดย admin -  วันที่ 25 ธ.ค. 2563 เวลา 10:02 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณหน้าสำนักงานสหกรณ์ฯ

วันที่24 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ...

โดย admin -  วันที่ 22 ธ.ค. 2563 เวลา 21:40 น.

เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายวินัย หลำวรรณะ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ​ และนางสาวสุนิษา ยามี ผู้จัดการสหกรณ์ ...

โดย admin -  วันที่ 19 ธ.ค. 2563 เวลา 18:00 น.

บรรยากาศการเลือกตั้ง ประจำปี 2563

รูปประกอบเพิ่มเติมคลิ๊ก