ข่าวน่าสนใจ

โดย admin -  วันที่ 09 ก.ย. 2565 เวลา 09:05 น.

ชี้แจงประเด็นสมาชิกร้องเรียนกระทรวงศึกษาธิการ สหกรณ์ฯ ขัดมติ ครม.

ภาพข่าว: มติชน https://www.matichon.co.th/education/news_3535161

โดย admin -  วันที่ 01 ก.ย. 2565 เวลา 10:00 น.

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ปี 2562 ปี 2563 ปี ...

โดย admin -  วันที่ 27 ก.ค. 2565 เวลา 10:00 น.

กู้สามัญเพื่อสวัสดิการสมาชิกผู้สูงวัยอายุ 65 ปีขึ้นไป

(ยื่นคำขอกู้ผ่านเว็บไซต์ www.spktcoop.com ได้ทันที และขอความร่วมมือส่งเอกสารช่องทางเดียวไม่ซ้ำซ้อนเพื่อความรวดเร็ว) ...

โดย admin -  วันที่ 26 ก.ค. 2565 เวลา 02:00 น.

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 61/2565

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.5 (ไม่มีเฉลี่ยคืน) จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยเป็นรายเดือน เงินต้นชำระเมื่อผู้กู้เสียชีวิต ...

โดย admin -  วันที่ 29 มิ.ย. 2565 เวลา 13:49 น.

ฟีเจอร์ใหม่ กู้ฉุกเฉินATM ผ่านช่องทาง Application

ขั้นตอนในการกด ฉ.ATM ผ่าน Application

โดย admin -  วันที่ 10 มิ.ย. 2565 เวลา 10:42 น.

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สมาชิกสหกรณ์