ข่าวน่าสนใจ

โดย admin -  วันที่ 17 ก.ย. 2564 เวลา 08:47 น.

กู้สามัญเพื่อสวัสดิการสมาชิกผู้สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป

(ยื่นคำขอกู้ผ่านเว็บไซต์ www.spktcoop.com ได้ทันที และขอความร่วมมือส่งเอกสารช่องทางเดียวไม่ซ้ำซ้อนเพื่อความรวดเร็ว) ...

โดย admin -  วันที่ 31 ส.ค. 2564 เวลา 16:00 น.

รายการเปรียบเทียบกำไรสุทธิ (โดยประมาณ)

โดย admin -  วันที่ 31 ส.ค. 2564 เวลา 10:00 น.

รายงานการให้สวัสดิการสหกรณ์ฯแก่สมาชิก

เอกสารขอรับสวัสดิการ คลิ๊ก ติดต่อฝ่ายสวัสดิการ ต่อ 27 คลิ๊ก

โดย admin -  วันที่ 19 ส.ค. 2564 เวลา 17:00 น.

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

โดย admin -  วันที่ 10 ส.ค. 2564 เวลา 10:00 น.

ตรวจสอบประมาณการวันรับเงินกู้สามัญ เพื่อเสริมสภาพคล่อง COVID-19 และเงินกู้สามัญเงินฝากหลักประกัน เฟส 3

ตรวจสอบประมาณการวันรับเงินกู้สามัญ COVID-19 ต่ำกว่า 30% เข้าประชุมวันที่ 10 ส.ค. 64 >>>คลิ๊ก ...

โดย admin -  วันที่ 26 ก.ค. 2564 เวลา 18:31 น.

7 มาตรการ ช่วยเหลือช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 เฟส 3

7 มาตรการ ช่วยเหลือช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 เฟส 3 ดาวน์โหลด ทุกมาตรการเริ่มยื่นคำขอ ...

โดย admin -  วันที่ 25 ก.ค. 2564 เวลา 18:28 น.

งดให้บริการทำธุรกรรมที่สำนักงานชั่วคราว

ประกาศขั้นตอนการติดต่อสหกรณ์ ดาวน์โหลด ขั้นตอนยื่นกู้ออนไลน์ ดาวน์โหลด

โดย admin -  วันที่ 22 มิ.ย. 2564 เวลา 11:00 น.

ประชุมออนไลน์ ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

ดาวน์โหลดโปรแกรม ZOOM ในมือถือท่านรอไว้ได้เลย อย่าพลาด! การเข้าร่วมนี้ ท่านสามารถเสนอสิ่งที่ต้องการแก่คณะกรรมการได้โดยตรงทันที ...

โดย admin -  วันที่ 31 พ.ค. 2564 เวลา 16:43 น.

ยื่นกู้ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้ 1 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป

เอกสารวิธียื่นกู้ออนไลน์ ดาวน์โหลดด้านล่าง