ข่าวน่าสนใจ

โดย admin -  วันที่ 23 พ.ย. 2563 เวลา 10:00 น.

เปิดรับเงินฝากสหกรณ์อื่น รุ่นที่ 3/2563

เปิดรับเงินฝากสหกรณ์อื่น รุ่นที่ 3/2563

โดย admin -  วันที่ 07 พ.ย. 2563 เวลา 20:13 น.

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ปี 2563

สหกรณ์ฯ จ่ายค่าเดินทาง 1,000 บาท ดาวน์โหลด รายชื่อ , เอกสารแจ้งย้ายหน่วยเลือกตั้ง และเอกสารขอเลือกตั้งล่วงหน้า ...

โดย admin -  วันที่ 28 ต.ค. 2563 เวลา 12:26 น.

ประกาศรับสมัครกรรมการสหกรณ์ และ ประกาศวันเลือกตั้ง และสถานที่สรรหา

ประกาศเงื่อนไข ด้านล่าง ขั้นตอน หลักเกณฑ์ การรับสมัครกรรมการสหกรณ์ฯ ดาวน์โหลด กำหนดการ ดาวน์โหลด ประกาศ ...

โดย admin -  วันที่ 01 ต.ค. 2563 เวลา 11:00 น.

มาตรการช่วยเหลือสมาชิกจากสถานการณ์ covid-19

รายละเอียดเงื่อนไขประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร อยู่ด้านล่าง 1. แบบฟอร์มงดส่งค่าหุ้นชั่วคราว ดาวน์โหลด *เริ่มยื่น ...

โดย admin -  วันที่ 01 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 น.

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

โดย admin -  วันที่ 30 ก.ย. 2563 เวลา 16:36 น.

โครงการเงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น

เฉพาะหนี้สถาบันการเงินอื่น ประเภท หนี้บัตรเครดิต หนี้บัตรกดเงินสด และเงินกู้ธนวัฏ ธ.กรุงไทย (ระบุในประกาศ ...

โดย admin -  วันที่ 30 ก.ย. 2563 เวลา 15:04 น.

รายการเปรียบเทียบกำไรสุทธิ (โดยประมาณ)

โดย admin -  วันที่ 30 ก.ย. 2563 เวลา 11:30 น.

รายงานการให้สวัสดิการสหกรณ์ฯแก่สมาชิก

รายงาน ณ วันสิ้นเดือนตุลาคม เอกสารขอรับสวัสดิการ คลิ๊ก ติดต่อฝ่ายสวัสดิการ ต่อ 27 คลิ๊ก

โดย admin -  วันที่ 14 ก.ย. 2563 เวลา 16:23 น.

สรุปประเด็นสำคัญ ในการประชุมครั้งที่ 20 วันที่ 6 ต.ค. 63

รายละเอียดประกาศรับสมัครคลิ๊ก รายละเอียดรายชื่อสิทธิ์เลือกตั้งคลิ๊ก

โดย admin -  วันที่ 31 ส.ค. 2563 เวลา 13:35 น.

เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยแก่สมาชิก

เงื่อนไขดาวน์โหลด คำขอกู้ดาวน์โหลด