ข่าวน่าสนใจ

โดย admin -  วันที่ 04 ม.ค. 2565 เวลา 16:13 น.

โครงการหมดหนี้เร็วไวเพื่อครูไทยทั้งแผ่นดิน พร้อมลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เดือน ม.ค. 65 เป็นต้นไป

โครงการหมดหนี้เร็วไวเพื่อครูไทยทั้งแผ่นดิน 2565 พร้อมลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เดือน ม.ค. 65 เป็นต้นไป ลงทะเบียนออนไลน์คลิ๊ก ...

โดย admin -  วันที่ 20 ธ.ค. 2564 เวลา 12:13 น.

ประมาณการ เงินปันผล เฉลี่ยคืน พร้อมรายการหัก ประจำปี 2564

ประมาณการ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ตรวจสอบประมาณการ เงินปันผล เฉลี่ยคืน พร้อมรายการหักประจำปี 2564 ...

โดย admin -  วันที่ 16 ธ.ค. 2564 เวลา 09:03 น.

รายงานกิจการ ประจำปี 2564

โดย admin -  วันที่ 24 พ.ย. 2564 เวลา 12:29 น.

ผลการสรรหาเลือกตั้งกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564

ผลการสรรหาเลือกตั้งกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ...

โดย admin -  วันที่ 17 ก.ย. 2564 เวลา 08:47 น.

กู้สามัญเพื่อสวัสดิการสมาชิกผู้สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป

(ยื่นคำขอกู้ผ่านเว็บไซต์ www.spktcoop.com ได้ทันที และขอความร่วมมือส่งเอกสารช่องทางเดียวไม่ซ้ำซ้อนเพื่อความรวดเร็ว) ...

โดย admin -  วันที่ 01 ก.ค. 2564 เวลา 18:31 น.

7 มาตรการ ช่วยเหลือช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 เฟส 3

7 มาตรการ ช่วยเหลือช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 เฟส 3 ดาวน์โหลด ทุกมาตรการเริ่มยื่นคำขอ ...

โดย admin -  วันที่ 20 ธ.ค. 2564 เวลา 20:11 น.

เรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

สมาชิกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ได้ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน จำนวน 200 บาท การร่วมลุ้นรับจับรางวัล ...

โดย admin -  วันที่ 09 ธ.ค. 2564 เวลา 17:00 น.

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ประจำปี 2564

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งวันเลือกตั้งทั่วไป ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 - 12.00 ...

โดย admin -  วันที่ 19 พ.ย. 2564 เวลา 10:57 น.

ร่วมตอบแบบประชาพิจารณ์ กับกรมส่งเสริมสหกรณ์

"ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ร่วมตอบแบบประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์เกี่ยวกับการขาย ...

โดย admin -  วันที่ 27 ต.ค. 2564 เวลา 16:09 น.

วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี วันออมแห่งชาติ

สหกรณ์มีกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิที่ได้รับของรางวัลคลิ๊ก “วันแห่งการออม” ...