ข่าวน่าสนใจ

โดย admin -  วันที่ 25 มิ.ย. 2563 เวลา 09:00 น.

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

โดย admin -  วันที่ 15 มิ.ย. 2563 เวลา 12:50 น.

ปรับเปลี่ยนเวลาทำการเป็นปกติ

ประกาศสหกรณ์ฯ รออัพเดต

โดย admin -  วันที่ 09 มิ.ย. 2563 เวลา 11:00 น.

มาตรการช่วยเหลือสมาชิกจากสถานการณ์ covid-19

รายละเอียดเงื่อนไขประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร อยู่ด้านล่าง 1. แบบฟอร์มงดส่งค่าหุ้นชั่วคราว ดาวน์โหลด *เริ่มยื่น ...

โดย admin -  วันที่ 25 พ.ค. 2563 เวลา 11:30 น.

รายงานการให้สวัสดิการสหกรณ์ฯแก่สมาชิก

รายงาน ณ วันสิ้นเดือนพฤษภาคม เอกสารขอรับสวัสดิการ คลิ๊ก ติดต่อฝ่ายสวัสดิการ ต่อ 27 คลิ๊ก

โดย admin -  วันที่ 16 พ.ค. 2563 เวลา 15:04 น.

รายการเปรียบเทียบกำไรสุทธิ (โดยประมาณ)

โดย admin -  วันที่ 04 พ.ค. 2563 เวลา 10:00 น.

เปิดรับเงินฝากสหกรณ์อื่น รุ่นที่ 2/2563

เปิดรับเงินฝากสหกรณ์อื่น รุ่นที่ 2/2563

โดย admin -  วันที่ 26 มี.ค. 2563 เวลา 18:14 น.

ประกาศ! ขยายเวลามาตรการสำหรับการให้บริการสมาชิก ช่วงสภาวะแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19)

สหกรณ์ฯเปิดให้บริการปกติ เดินทางมาติดต่อในวันและเวลา จ - ศ 08.30 - 16.00 น.

โดย admin -  วันที่ 27 ก.พ. 2563 เวลา 15:45 น.

สมาชิกเงินเดือนเหลือต่ำกว่าร้อยละ 30 โปรดติดต่อสหกรณ์

เพื่อทำเอกสารหักเงินส่วนต่างที่เขตหักให้ไม่ได้ให้แก่สหกรณ์ฯ แนบเอกสารดังนี้ 1. แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยเพื่อชำระหนี้ต่างๆ ...

โดย admin -  วันที่ 19 ก.พ. 2563 เวลา 09:21 น.

สสอค.เปิดรับสมัครสมาชิก (กรณีพิเศษ)