ข่าวน่าสนใจ

โดย admin -  วันที่ 03 เม.ย. 2563 เวลา 16:03 น.

มาตรการช่วยเหลือสมาชิกจากสถานการณ์ covid-19

รายละเอียดประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร อยู่ด้านล่าง 1. แบบฟอร์มงดส่งค่าหุ้นชั่วคราว *เริ่มยื่น 7 เมษายน 63 ...

โดย admin -  วันที่ 26 มี.ค. 2563 เวลา 18:14 น.

ประกาศ! มาตรการสำหรับการให้บริการสมาชิก ช่วงสภาวะแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19)

สหกรณ์ฯเปิดให้บริการปกติ เดินทางมาติดต่อในวันและเวลา จ - ศ 08.30 - 16.00 น.

โดย admin -  วันที่ 27 ก.พ. 2563 เวลา 15:45 น.

สมาชิกเงินเดือนเหลือต่ำกว่าร้อยละ 30 โปรดติดต่อสหกรณ์

เพื่อทำเอกสารหักเงินส่วนต่างที่เขตหักให้ไม่ได้ให้แก่สหกรณ์ฯ แนบเอกสารดังนี้ 1. แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยเพื่อชำระหนี้ต่างๆ ...

โดย admin -  วันที่ 19 ก.พ. 2563 เวลา 09:21 น.

สสอค.เปิดรับสมัครสมาชิก (กรณีพิเศษ)

โดย admin -  วันที่ 12 ก.พ. 2563 เวลา 21:20 น.

เรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

เรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

โดย admin -  วันที่ 03 ก.พ. 2563 เวลา 12:00 น.

ประกาศวันหยุด

โดย admin -  วันที่ 31 ม.ค. 2563 เวลา 17:00 น.

เปิดรับเงินฝากสหกรณ์อื่น รุ่นที่ 1/2563

เปิดรับเงินฝากสหกรณ์อื่น รุ่นที่ 1/2563

โดย admin -  วันที่ 31 ม.ค. 2563 เวลา 01:00 น.

ตรวจสอบยอดเงินโอน

เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด สมาชิกท่านใดที่โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ ในเดือนเมษายน ...