ข่าวน่าสนใจ

โดย admin -  วันที่ 10 ม.ค. 2566 เวลา 09:00 น.

กู้สามัญเพื่อเสริมสภาพคล่อง COVID 19 เฟส 5

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62/2566 ครั้งที่ 1 /2566 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบให้ต่อโครงการกู้สามัญเสริมสภาพคล่องในช่วงภาวะวิกฤต ...

โดย admin -  วันที่ 29 ธ.ค. 2565 เวลา 22:00 น.

วันหยุดประจำเดือนธันวาคม 2565

โดย admin -  วันที่ 19 ธ.ค. 2565 เวลา 13:30 น.

ประมาณการ เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน พร้อมรายการหักต่างๆ ประจำปี 2565

ตรวจสอบประมาณการ เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน พร้อมรายการหักต่างๆ ประจำปี 2565 - เปิดผ่านคอม กด Ctrl + F+ใส่เลขสมาชิกของท่าน ...

โดย admin -  วันที่ 10 ธ.ค. 2565 เวลา 15:09 น.

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอย้ายหน่วยเลือกตั้ง ประจำปี 2565

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอย้ายหน่วยเลือกตั้ง ประจำปี 2565 คลิ๊ก

โดย admin -  วันที่ 10 ธ.ค. 2565 เวลา 11:00 น.

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ 14 ธันวาคม 2565

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ประจำปี 2565 กำหนดการเลือกตั้งล่วงหน้า วันพุธที่ 14 ธันวาคม ...

โดย admin -  วันที่ 08 ธ.ค. 2565 เวลา 11:27 น.

เปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้ง

หน่วยเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 หน่วยเลือกตั้งที่ ...

โดย admin -  วันที่ 08 ธ.ค. 2565 เวลา 11:00 น.

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ ...

โดย admin -  วันที่ 04 ธ.ค. 2565 เวลา 10:00 น.

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ปี 2562 ปี 2563 ปี ...