ติดต่อเรา

ติดต่อเราสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ที่อยู่ : เลขที่ 23/17-20 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ กดเบอร์(ต่อ) ตามที่ระบุไว้
02 384 2493
02 384 2494
02 756 3995
02 288 0904
FAX1 การเงิน ต่อ 13
FAX2 02 384 2495 
- การเงิน ต่อ 10,11,12
- สินเชื่อ/กู้/คนค้ำ ต่อ 15,16,17,14
- นิติกร/ปรับโครงสร้างหนี้ ต่อ 23,24
- สวัสดิการ/ลาออก/โอนย้าย ต่อ 27
- ฌาปนกิจฯ ต่อ 28
- ATM/ใบเสร็จ ต่อ 25,26
- ธุรการ รับ/ส่งเอกสาร ต่อ 21,22
- ประชาสัมพันธ์ ต่อ 31,32
มือถือ : 086-376-4712 (การเงิน)
มือถือ : 087-681-0220 (สินเชื่อ)
มือถือ : 094-481-2660 (ทั่วไป)

ศูนย์บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
ที่อยู่ : โครงการบิสซิเนสทาว์น แอดซิตี้พาร์ค เลขที่ 382/42 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2050-4360
โทรสาร : 0-2050-4361
มือถือ : 086-376-4514 (ศูนย์บริการ)

Line official id : @spktc
Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

โอนเงินชำระหุ้น/หนี้/เงินต้น/ฝากเงิน ผ่าน line,Facebook (แนบหลักฐานการโอน)
ระบุชื่อ เลขสมาชิก แจ้งจุดประสงค์การโอนเงิน **เลขบัญชี 219-1-06932-0 ธ.กรุงไทย สาขาปากน้ำ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด