ข่าวทั้งหมด

โดย admin -  วันที่ 26 พ.ย. 2565 เวลา 14:32 น.

โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าพัฒนาครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครู (วPA)

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมความก้าวหน้าพัฒนาครูตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินมาตราฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครู ...

โดย admin -  วันที่ 15 พ.ย. 2565 เวลา 09:40 น.

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ประจำปี 2565

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ประจำปี 2565 กำหนดการเลือกตั้ง วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 ระหว่างเวลา ...

โดย admin -  วันที่ 14 พ.ย. 2565 เวลา 16:46 น.

ประกาศยกเลิกการชะลอพิจารณากู้ต่ำกว่า 30%

โดย admin -  วันที่ 14 พ.ย. 2565 เวลา 10:16 น.

วันหยุดประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

โดย admin -  วันที่ 06 พ.ย. 2565 เวลา 23:20 น.

ขอแสดงความเสียใจ และร่วมไว้อาลัยกับครอบครัว " นายมานะ ถมยาปริวัตร์ "

ขอแสดงความเสียใจ และร่วมไว้อาลัยกับครอบครัว " นายมานะ ถมยาปริวัตร์ " เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ...

โดย admin -  วันที่ 04 พ.ย. 2565 เวลา 17:16 น.

ข่าวปลอม อย่าหลงเชื่อ!!!

โดย admin -  วันที่ 04 พ.ย. 2565 เวลา 11:18 น.

สารสัมพันธ์ ปีที่ 21 ประจำเดือนตุลาคม 2565

https://fliphtml5.com/muzlz/rdmg

โดย admin -  วันที่ 01 พ.ย. 2565 เวลา 12:11 น.

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด นำโดย นายวรพจน์ สิงหราช ประธานกรรมการดำเนินการ ...

โดย admin -  วันที่ 29 ต.ค. 2565 เวลา 08:53 น.

เรียนเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯ ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ระเบียบวาระในการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ...