ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

โดย admin
 วันที่ 22 เม.ย. 2562 เวลา 00:08 น.
 5178

UploadImage

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

http://www.fscct.or.th/

ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. ปี 2564 รับสมัครอายุไม่เกิน 55 ปี หรือผู้ที่เกิดปี พ.ศ.2509