ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

โดย admin
 วันที่ 22 เม.ย. 2562 เวลา 00:08 น.
 4173

UploadImage

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

http://www.fscct.or.th/ตรวจสอบรายชื่อ >> http://​http://inetfcmt.coopsiam.com/ICORE/ICOOP/SingleSignOn/Login.aspx?vdir=conflict
 

 

โครงการพิเศษปิดรับสมัครแล้ว

UploadImage

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
เปิดในกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 65 ปี รอบ 6/2562  ได้รับสิทธิ์การเป็นสมาชิก 1 สิงหาคม 2562
https://drive.google.com/file/d/18DI_9GtF9n0L3Xf2F4RQ-eDSKqi8SMU8/view