ข่าวทั้งหมด

โดย admin -  วันที่ 28 ก.ย. 2565 เวลา 10:00 น.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย(สสอค.)

นายสมพล ตันติสันติสม นายกสมาคม สสอค. ชี้แจงการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ประจำปี 2566 และการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพิ่มเติม ...

โดย admin -  วันที่ 28 ก.ย. 2565 เวลา 09:29 น.

ขออภัย ! ในความไม่สะดวก เเจ้งโทรศัพท์ขัดข้องชั่วคราว????

เนื่องจากหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ขัดข้องและอยู่ในระหว่างการปรับปรุงจึงขอแจ้งการติดต่อชั่วคราว ...

โดย admin -  วันที่ 26 ก.ย. 2565 เวลา 17:38 น.

ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์การตรวจเงินแผ่นดิน จำกัด

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 นายพลัฎฐ์ ธนพรรุ่งเพชร ประธานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ นายวิฑูรย์ ชั่งโต ผู้ตรวจสอบกิจการ ...

โดย admin -  วันที่ 26 ก.ย. 2565 เวลา 09:56 น.

การเข้าร่วมอบรมสัมมนา เรื่อง หลักสูตร “ ผลกระทบร่างกฎกระทรวง ( ฉบับที่2 )– กรอบอำนาจกรมส่งเสริมสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ได้ส่งตัวแทน นายวรพจน์ สิงหราช ประธานกรรมการสหกรณ์ ฯ นายณภัค กล่ำเหว่า ...

โดย admin -  วันที่ 09 ก.ย. 2565 เวลา 09:05 น.

ชี้แจงประเด็นสมาชิกร้องเรียนกระทรวงศึกษาธิการ สหกรณ์ฯ ขัดมติ ครม.

ภาพข่าว: มติชน https://www.matichon.co.th/education/news_3535161

โดย admin -  วันที่ 07 ก.ย. 2565 เวลา 09:31 น.

ขอแสดงความเสียใจ และร่วมไว้อาลัยกับครอบครัว "ประมูลชัย"

ขอแสดงความเสียใจ และร่วมไว้อาลัยกับครอบครัว "ประมูลชัย" เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2...

โดย admin -  วันที่ 05 ก.ย. 2565 เวลา 15:03 น.

ขอแสดงความเสียใจ และร่วมไว้อาลัยกับครอบครัว "คุรุเมธากร"

ขอแสดงความเสียใจ และร่วมไว้อาลัยกับครอบครัว "คุรุเมธากร" เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ...

โดย admin -  วันที่ 01 ก.ย. 2565 เวลา 10:00 น.

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ปี 2562 ปี 2563 ปี ...