ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

โดย admin
 วันที่ 01 ต.ค. 2562 เวลา 00:00 น.
 2539

 

เดือนตุลาคม     

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน  2562 
ทางสมาคมฯ มีสมาชิกเสียชีวิต จำนวน 2 ราย

ขอแสดงความเสียใจกับครองครัวของผู้เสียชีวิต

1.นางสายพิณ สำราญวงษ์ เสียชีวิตวันที่ 31 ส.ค. 2562
2.นางจุฬาลักษณ์ จักหงษ์สุวรรณ เสียชีวิตวันที่ 19 ก.ย. 2562 


มียอดเรียกเก็บในเดือนตุลาคม 2562  เป็นจำนวน 200 บาท