ข่าวประชาสัมพันธ์

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ให้การสนับสนุนโครงการของโรงเรียนระดับศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562

โดย admin
 วันที่ 21 ก.พ. 2562 เวลา 01:40 น.
 298

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

กำหนดพิจารณาจัดสรรทุนในโครงการโรงเรียน โดยสามารถเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 26 ก.พ. 62

จะพิจารณาคัดเลือกโครงการของโรงเรียนที่เหมาะสมมากที่สุด จังหวัดละ 1 โรงเรียน