ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย admin -  วันที่ 08 มิ.ย. 2563 เวลา 14:25 น.

รับสมัครสมาชิก สสอ.รท. ปี 2563

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก สสอ.รท. ปี 2563 (เนื่องจากปี 2564 สมาคมฯ อาจลดอายุผู้สมัครเหลือ 50 ปี) ...

โดย admin -  วันที่ 27 พ.ค. 2563 เวลา 09:19 น.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสมาชิก อายุไม่เกิน 55 ปี ...

โดย admin -  วันที่ 27 พ.ค. 2563 เวลา 09:10 น.

สสอค. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย เปิดรับสมัครสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสมาชิก อายุไม่เกิน 55 ปี ...

โดย admin -  วันที่ 15 เม.ย. 2563 เวลา 18:52 น.

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเงินฝาก

รายละเอียดดาวน์โหลดได้ที่ ประกาศสหกรณ์ฯด้านล่าง

โดย admin -  วันที่ 27 มี.ค. 2563 เวลา 18:24 น.

ปิดโครงการเงินกู้หมุนเวียน

โดย admin -  วันที่ 12 มี.ค. 2563 เวลา 15:45 น.

นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

โดย admin -  วันที่ 20 ก.พ. 2563 เวลา 16:20 น.

ขออภัยในการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดพลาด

โดย admin -  วันที่ 03 ม.ค. 2563 เวลา 17:39 น.

ประกาศวันหยุดประจำปี 2563

โดย admin -  วันที่ 18 ธ.ค. 2562 เวลา 15:16 น.

ประกาศยกเลิกบัตรATM และเปิดบริการใหม่ บัตร ATM KTB

สหกรณ์ฯได้ปรับปรุงพัฒนาระบบการให้บริการผ่านบัตร ATM ให้มีความก้าวหน้า และอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกมากยิ่งขึ้น ...

โดย admin -  วันที่ 15 พ.ย. 2562 เวลา 11:38 น.

ผลการจัดระดับ มาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2562