ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย admin -  วันที่ 30 มิ.ย. 2564 เวลา 09:54 น.

สมัครแอปพลิเคชั่น และ Line สหกรณ์ฯ

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นสหกรณ์ ตรวจสอบข้อมูลตนเองทั้งหมดง่ายๆ คลิ๊ก วิดีโอสอนดาวน์โหลด คลิ๊ก 2. Line ...

โดย admin -  วันที่ 01 ต.ค. 2564 เวลา 16:22 น.

รับสมัครคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

คุณสมบัติ อ่านรายละเอียดที่ประกาศ ด้านล่าง

โดย admin -  วันที่ 30 ก.ย. 2564 เวลา 23:29 น.

เรียนเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

เปิดให้เข้าร่วมประชุมเริ่ม 08.30 น. เป็นต้นไป 1. คู่มือการเข้าโปรแกรม ZOOM และการรับรองมติ ดาวน์โหลด ...

โดย admin -  วันที่ 23 ก.ย. 2564 เวลา 14:37 น.

โครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ "ออนไลน์ทำเงิน"

Join Zoom Meeting วันเสาร์ที่ 25 ก.ย. 64 เข้าสู่ห้องประชุม คลิ๊กทันที Meeting ID: 883 297 8628 Passcode: ...

โดย admin -  วันที่ 04 ก.ย. 2564 เวลา 12:16 น.

แบบสอบถามการตอบข้อมูลเพื่อการวิจัย เรื่อง ระบบการพัฒนาและดูแลสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน ทำแบบสอบถามเพื่อการวิจัยพัฒนาระบบการจัดการบริหารงานสหกรณ์ เพื่อการดูแลสมาชิกในอนาคตที่ดียิ่งขึ้น ...

โดย admin -  วันที่ 31 ส.ค. 2564 เวลา 11:47 น.

ตรวจสอบผลการยื่นขอมาตรการช่วยเหลือสมาชิก ช่วงสถานการณ์แพร่เชื้อไวรัส covid 19 เฟส 3

เอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง เปิดผ่านคอม ค้นหา ctrl + f + พิมพ์เลขสมาชิก เปิดผ่านมือถือ กดสัญลักษณ์แว่นขยาย ...

โดย admin -  วันที่ 05 ส.ค. 2564 เวลา 15:12 น.

โครงการอบรมให้ความรู้ทางการเงินและระเบียบข้อบังคับสหกรณ์

โครงการอบรมให้ความรู้ทางเงินแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด เรื่อง “ปลด คลายล็อค ...