ข่าวทั้งหมด

โดย admin -  วันที่ 23 ก.ย. 2564 เวลา 14:37 น.

โครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ "ออนไลน์ทำเงิน"

Join Zoom Meeting วันเสาร์ที่ 25 ก.ย. 64 เข้าสู่ห้องประชุม คลิ๊กทันที Meeting ID: 883 297 8628 Passcode: ...

โดย admin -  วันที่ 20 ก.ย. 2564 เวลา 16:06 น.

เข้าร่วมไว้อาลัยให้แด่ผู้เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2564 นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ กรรมการและเลขานุการ ตัวแทนสหกรณ์ได้เข้าร่วมพิธีไว้อาลัยให้แด่ผู้เสียชีวิต ...

โดย admin -  วันที่ 17 ก.ย. 2564 เวลา 08:47 น.

กู้สามัญเพื่อสวัสดิการสมาชิกผู้สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป

(ยื่นคำขอกู้ผ่านเว็บไซต์ www.spktcoop.com ได้ทันที และขอความร่วมมือส่งเอกสารช่องทางเดียวไม่ซ้ำซ้อนเพื่อความรวดเร็ว) ...

โดย admin -  วันที่ 14 ก.ย. 2564 เวลา 15:40 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการมอบกระเช้าแสดงความขอบคุณการดูแลช่วยเหลือจากสถานการณ์แพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายณัฐพล นุชอุดม รองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และนางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็...

โดย admin -  วันที่ 13 ก.ย. 2564 เวลา 16:03 น.

การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 มีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ...

โดย admin -  วันที่ 09 ก.ย. 2564 เวลา 08:50 น.

ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อถอดบทเรียนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตัวอย่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ...

โดย admin -  วันที่ 04 ก.ย. 2564 เวลา 12:16 น.

แบบสอบถามการตอบข้อมูลเพื่อการวิจัย เรื่อง ระบบการพัฒนาและดูแลสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน ทำแบบสอบถามเพื่อการวิจัยพัฒนาระบบการจัดการบริหารงานสหกรณ์ เพื่อการดูแลสมาชิกในอนาคตที่ดียิ่งขึ้น ...

โดย admin -  วันที่ 31 ส.ค. 2564 เวลา 16:00 น.

รายการเปรียบเทียบกำไรสุทธิ (โดยประมาณ)

โดย admin -  วันที่ 31 ส.ค. 2564 เวลา 11:47 น.

ตรวจสอบผลการยื่นขอมาตรการช่วยเหลือสมาชิก ช่วงสถานการณ์แพร่เชื้อไวรัส covid 19 เฟส 3

เอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง เปิดผ่านคอม ค้นหา ctrl + f + พิมพ์เลขสมาชิก เปิดผ่านมือถือ กดสัญลักษณ์แว่นขยาย ...

โดย admin -  วันที่ 31 ส.ค. 2564 เวลา 10:00 น.

รายงานการให้สวัสดิการสหกรณ์ฯแก่สมาชิก

เอกสารขอรับสวัสดิการ คลิ๊ก ติดต่อฝ่ายสวัสดิการ ต่อ 27 คลิ๊ก