ข่าวทั้งหมด

โดย admin -  วันที่ 13 ม.ค. 2564 เวลา 15:06 น.

เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ นายณัฐพล นุชอุดม และนายกำจัด ...

โดย admin -  วันที่ 07 ม.ค. 2564 เวลา 08:54 น.

สารสัมพันธ์ ปีที่ 19 ประจำเดือนธันวาคม2563

โดย admin -  วันที่ 05 ม.ค. 2564 เวลา 21:10 น.

เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต

วันที่ 5 มกราคม 2564 นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ กรรมการสหกรณ์ฯ ​ และนายบรรจง โตสงวน คณะทำงานควบคุมภายในปี2563 ...

โดย admin -  วันที่ 04 ม.ค. 2564 เวลา 12:00 น.

รายการเปรียบเทียบกำไรสุทธิ (โดยประมาณ)

โดย admin -  วันที่ 01 ม.ค. 2564 เวลา 09:00 น.

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

โดย admin -  วันที่ 30 ธ.ค. 2563 เวลา 08:50 น.

กดเงินปันผล และเงินของขวัญปีใหม่ที่เข้าบัญชีออมทรัพย์ ATM เล่มสีชมพู

ทั้งนี้ แต่ละตู้ATM กรุงไทย อาจมีหน้าจอแตกต่างกันไป โปรดทำความเข้าใจกับวิธีการกด ท่านใดยังไม่เคยส่งเอกสารผูกบัญชีสหกรณ์ฯ ...

โดย admin -  วันที่ 29 ธ.ค. 2563 เวลา 16:12 น.

4มาตรการ ช่วยเหลือช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 เฟส2

มาตรการ ที่1 ดาวน์โหลดคำขอ (ส่งทางออนไลน์ได้) ประกาศเงื่อนไขดาวน์โหลด มาตรการ ที่2 ดาวน์โหลดคำขอ (ส่งฉบับจริง) ...

โดย admin -  วันที่ 25 ธ.ค. 2563 เวลา 10:02 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณหน้าสำนักงานสหกรณ์ฯ

วันที่24 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ...

โดย admin -  วันที่ 24 ธ.ค. 2563 เวลา 16:00 น.

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 รูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom

ประกาศ เรื่องการเปลี่ยนแปลงการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(โปรแกรมZoom) ดาวน์โหลด ...

โดย admin -  วันที่ 24 ธ.ค. 2563 เวลา 11:07 น.

รายงานกิจการประจำปี 2563