ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหากรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ฯ

โดย admin
 วันที่ 14 พ.ย. 2561 เวลา 12:53 น.
 6719

UploadImage

UploadImage

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

ดำเนินการสรรหากรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ

แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2561

เวลา 08.00 น. - 12.00 น. 

ขอให้สมาชิกแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวลงชื่อใช้สิทธิ์ลงคะแนน

ณ สถานที่สรรหา  ค่าพาหนะ 700 บาท

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสรรหากรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ

ตามเลขทะเบียนสมาชิก 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งสรรหากรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ตามหน่วยสรรหา

หน่วยเลือกตั้งที่ 1/1  หน่วยสรรหา : สพป.สป. เขต 1 (ศูนย์กฐิน กุยยกานนท์)
หน่วยเลือกตั้งที่ 1/2  หน่วยสรรหา : สพป.สป. เขต 1 (ศูนย์กฐิน กุยยกานนท์)
หน่วยเลือกตั้งที่ 2  หน่วยสรรหา :  โรงเรียนวัดแหลม (โรงเรียนที่ตั้งอยู่อำเภอพระประแดง ฝั่งปู่เจ้าสมิงพราย)
หน่วยเลือกตั้งที่ 3  หน่วยสรรหา :  โรงเรียนวัดทรงธรรม (โรงเรียนที่ตั้งอยู่ ฝั่งที่ว่าการอำเภอพระประแดง)
หน่วยเลือกตั้งที่ 4  หน่วยสรรหา :   โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
หน่วยเลือกตั้งที่ 5  หน่วยสรรหา :   โรงเรียนป้วยฮั้ว
หน่วยเลือกตั้งที่ 6  หน่วยสรรหา :   โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ)
หน่วยเลือกตั้งที่ 7  หน่วยสรรหา :   โรงเรียนสมุทรปราการ
หน่วยเลือกตั้งที่ 8  หน่วยสรรหา :   วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
หน่วยเลือกตั้งที่ 9/1  หน่วยสรรหา :   โรงเรียนวัดบางโฉลงใน
หน่วยเลือกตั้งที่ 9/2  หน่วยสรรหา :   โรงเรียนวัดบางโฉลงใน
หน่วยเลือกตั้งที่ 10  หน่วยสรรหา :   โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
หน่วยเลือกตั้งที่ 11  หน่วยสรรหา :   ณ ห้องประชุม อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9