ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสอบถามการตอบข้อมูลเพื่อการวิจัย เรื่อง ระบบการพัฒนาและดูแลสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

โดย admin
 วันที่ 04 ก.ย. 2564 เวลา 12:16 น.
 106
ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน ทำแบบสอบถามเพื่อการวิจัยพัฒนาระบบการจัดการบริหารงานสหกรณ์ เพื่อการดูแลสมาชิกในอนาคตที่ดียิ่งขึ้น โดยเลือกตรงสถานภาพหรือสังกัดของท่าน
- สมาชิกสังกัดประจำการคลิ๊ก
- สมาชิกสังกัดข้าราชการบำนาญคลิ๊ก
- สมาชิกสังกัดเอกชนคลิ๊ก
- แบบสัมภาษณ์สมาชิกทุกสังกัดคลิ๊ก
ทั้งนี้ ขยายระยะเวลาการตอบแบบสอบถามถึงวันที่ 9 กันยายน 2564
 
(ดร.ภูมิ พระรักษา) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ประธานคณะทำงานสร้างระบบพัฒนาและดูแลสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ
**ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ**