ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมให้ความรู้ทางการเงินและระเบียบข้อบังคับสหกรณ์

โดย admin
 วันที่ 05 ส.ค. 2564 เวลา 15:12 น.
 2738

โครงการอบรมให้ความรู้ทางเงินแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
เรื่อง “ปลด คลายล็อค หนี้” วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564

เอกสารประกอบการบรรยายของสหกรณ์ฯ ข้อมูล ณ วันที่ 28 ส.ค. 64 >>>อ่านต่อ

เอกสารประกอบการอบรมของโค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์  >>>อ่านต่อ

 

โครงการอบรมให้ความรู้ทางเงินแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
เรื่อง “เก็บเงินอย่างไรให้ได้ล้าน”  วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564

เอกสารประกอบการบรรยายของสหกรณ์ฯข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 64 >>>อ่านต่อ

 

สหกรณ์ออนไลน์ By ลุงกุ้ง  สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

สหกรณ์คืออะไร EP.1

อุดมการสหกรณ์ EP.2

หลักการสหกรณ์ EP.3

วิธีการสหกรณ์ EP.4

สิทธิและหน้าที่สหกรณ์ EP.5