ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมให้ความรู้ทางการเงินและระเบียบข้อบังคับสหกรณ์

โดย admin
 วันที่ 05 ส.ค. 2564 เวลา 15:12 น.
 2984

โครงการอบรมให้ความรู้ทางเงินแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
เรื่อง “ปลด คลายล็อค หนี้” วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564

เอกสารประกอบการอบรมของโค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์  >>>อ่านต่อ

โครงการอบรมให้ความรู้ทางเงินแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
เรื่อง “เก็บเงินอย่างไรให้ได้ล้าน”  วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564

เอกสารประกอบการอบรมของโค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์  >>>อ่านต่อ

เอกสารประกอบการบรรยายของสหกรณ์ >>>อ่านต่อ

สหกรณ์ออนไลน์ By ลุงกุ้ง  สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
สหกรณ์คืออะไร EP.1
อุดมการสหกรณ์ EP.2
หลักการสหกรณ์ EP.3
วิธีการสหกรณ์ EP.4
สิทธิและหน้าที่สหกรณ์ EP.5