ข่าวกิจกรรม

ศึกษาดูงาน

โดย admin
 วันที่ 24 ม.ค. 2566 เวลา 12:04 น.
 57

นายวรพจน์ สิงหราช ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด  
นายสมเจต  พูลมา รองประธานกรรมการ นายบรรหาร  เอี่ยมสอาด รองประธานกรรมการ นางอรรัตน์  โรจนสุพจน์ กรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ นายจำลอง  น้อยวานิช กรรมการและเหรัญญิก นายวิฑูรย์  ชั่งโต ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด จำกัด มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566


UploadImage