ข่าวน่าสนใจ

ประมาณการ เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน พร้อมรายการหักต่างๆ ประจำปี 2565

โดย admin
 วันที่ 19 ธ.ค. 2565 เวลา 13:30 น.
 27263

UploadImage
ตรวจสอบประมาณการ เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน พร้อมรายการหักต่างๆ ประจำปี 2565
- เปิดผ่านคอม กด Ctrl + F+ใส่เลขสมาชิกของท่าน  
- เปิดผ่านมือถือ ใช้แว่นขยาย+ค้นหา+ใส่เลขสมาชิกของท่าน


สมาชิกจะได้รับเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ATM (บัญชีสีชมพูเดิม)
ไม่เกินวันที่ 25 ธค 65  ภายหลังจากที่ประชุมใหญ่อนุมัติการจัดสรรตามอัตราที่นำเสนอ

เลขทะเบียน 49 - 6088 คลิ๊ก
เลขทะเบียน 6091 - 9833 คลิ๊ก
เลขทะเบียน 9837 - 12245 คลิ๊ก
เลขทะเบียน 12246 - 14770 คลิ๊ก
เลขทะเบียน 14771 - 16998 คลิ๊ก
เลขทะเบียน 16999 - 18715 คลิ๊ก
เลขทะเบียน 18716 - 700009 คลิ๊ก
เลขทะเบียน 700010 - 700368 , 20268 , 20270 , 20295 คลิ๊ก

 

หากปันผลติดลบ ทางสหกรณ์ฯ จะเรียกเก็บในเดือนมกราคม 2566