ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565

โดย admin
 วันที่ 01 พ.ย. 2565 เวลา 12:11 น.
 139

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด นำโดย นายวรพจน์ สิงหราช ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ คณะทำงานควบคุมภายใน เจ้าหน้าที่สหกรณ์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสหกรณ์ และผู้เข้าร่วมงาน  ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่บุคลากรด้านแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมี นายพุทธวงค์ ตู้จินดา เจ้าหน้าที่งานป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน มาบรรยายให้ความรู้ ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด


UploadImage