ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความเสียใจ และร่วมไว้อาลัยกับครอบครัว "นายสุวรรณ พรหมสว่าง"

โดย admin
 วันที่ 23 ก.ย. 2565 เวลา 09:32 น.
 29
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ขอแสดงความไว้อาลัยแด่ผู้ล่วงลับ นายสุวรรณ พรหมสว่าง
โดย นายเอกพจน์ กันภัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายวิชาการและระเบียบ และ นางสาวสุนิษา ยามี ผู้จัดการ สหกรณ์ฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ณ วัดบางนาใน พร้อมทั้งมอบเงินสวัสดิการถึงแก่กรรม อายุการเป็นสมาชิก 4 ปี 3 เดือน จำนวน 100,000 บาท เเละค่าปลงศพจำนวน 13,000 บาท ให้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิต

UploadImage