ข่าวกิจกรรม

ร่วมแสดงความยินดี แก่ครูเกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนวัดสุคันธาวาส อ.บางบ่อ (กลุ่มโรงเรียนบางบ่อ 2)

โดย admin
 วันที่ 19 ก.ย. 2565 เวลา 14:46 น.
 72
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนวัดสุคันธาวาส อ.บางบ่อ นำโดย นายวรพจน์ สิงหราช ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จํากัด นายวินัย หลําวรรณะ ประธานอนุกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป นายอํานาจ สมบุญ อนุกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป และ นางสาวสุนิษา ยามี ผู้จัดการสหกรณ์ฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ร่วมแสดงความยินดี แก่ครูเกษียณอายุราชการ พร้อมกับได้กล่าวชี้แจงและประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนระเบียบการกู้ สวัสดิการต่างๆ

UploadImage