ข่าวกิจกรรม

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด

โดย admin
 วันที่ 30 ส.ค. 2565 เวลา 17:56 น.
 107

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 โดยนายวรพจน์ สิงหราช ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการจำกัด นางสาวสุนิษา ยามี ผู้จัดการสหกรณ์ฯ  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เพื่อรับทราบและพิจารณาผลดำเนินงาน สิ้นสุดปีบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด ณ ห้องประชุมเดอะพอร์ทอล บอลรูม(The Portal ballroom) ชั้น 4 อาคารเดอะ พอร์ทอล ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์, อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
 

UploadImage