ข่าวกิจกรรม

ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

โดย admin
 วันที่ 04 ก.ค. 2565 เวลา 11:15 น.
 320

นายวรพจน์ สิงหราช ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด  นายสมพงษ์ หงษา รองประธานกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับนายประเวศ คำหงส์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด พร้อมด้วยคณะฝ่ายจัดการ มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

UploadImage