ข่าวกิจกรรม

พิธีทำบุญครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

โดย admin
 วันที่ 27 มิ.ย. 2565 เวลา 15:57 น.
 85

นายวรพจน์ สิงหราช ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ, ที่ปรึกษา, ผู้ตรวจสอบกิจการ, อนุกรรมการ, เจ้าหน้าที่  ร่วมกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นศิริมงคลในวันคล้ายวันครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งสหกรณ์อมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ในวันจัทร์ที่  27  มิถุนายน  2565 ณ อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ชั้น 4

UploadImage