ข่าวกิจกรรม

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคคลกรทางการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

โดย admin
 วันที่ 31 พ.ค. 2565 เวลา 14:45 น.
 204

        เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคคลกรทางการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และผ่านระบบVideo Conference ZOOM Meetimg โดยมีนายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศธ. คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ผู้บริหารทางการศึกษา ศธ. ผู้แทนจากธนาคารแก่งประเทศไทย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด เข้าร่วม
         โดยนายวรพจน์ สิงหราช ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ได้กล่าวนำเสนอแนวทางและรายงานความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 

UploadImage