ข่าวกิจกรรม

ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกัด

โดย admin
 วันที่ 23 พ.ค. 2565 เวลา 14:14 น.
 101
นายสมชาย ทองสุทธิ์ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด  นายวิชาญ กิ่งกาญ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ นายสมชาย พึ่งอิ่ม กรรมการดำเนินการ นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร กรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับนายวรวิทย์ สุฉันทบุตร ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
UploadImage