ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์บริจาคเงินช่วยเหลือโรงเรียนวัดกาหลง จากเหตุประสบวาตภัย

โดย admin
 วันที่ 20 เม.ย. 2565 เวลา 12:00 น.
 211

UploadImage

นายวรพจน์ สิงหราช ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด พร้อมคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ได้เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด มอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนวัดกาหลง ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการจากเหตุประสบวาตภัย เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565

 

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือโรงเรียนวัดกาหลง ที่ประสบวาตภัย ได้เกิดลมพายุพัดอย่างรุนแรง ทำให้อาคารเรียนเกิดความเสียหายอย่างมาก เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ผ่าน