ข่าวกิจกรรม

​การอบรมให้ความรู้การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

โดย admin
 วันที่ 24 มี.ค. 2565 เวลา 09:46 น.
 163
การอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ โดย นายวรพจน์ สิงหราช ประธานกรรมการสหกรณ์ กล่าวต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นวิทยากรในการบรรยายเพื่อการบริหารจัดการสหกรณ์ให้มีความมั่นคงและโปร่งใส ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด