ข่าวกิจกรรม

การประชุมปรับโครงสร้างหนี้ และการติดตามปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิก

โดย admin
 วันที่ 16 มี.ค. 2565 เวลา 16:15 น.
 82
การประชุมปรับโครงสร้างหนี้ โครงการหมดหนี้เร็วไวเพื่อครูไทยทั้งแผ่นดิน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 นำโดยนายธีรพล โพธิ์เมือง ประธานอนุกรรมการการติดตามปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกและปรับโครงสร้างหนี้ รวมถึงคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้
นายเอกพจน์ กันภัย นายไพทูร จันตะเภา นางสาวศศิวิมล อั๋งสกุล นางสาวกานต์รวี รักซ้อน นายวิชาญ กิ่งก้าน นางสาวสุนิษา ยามี ผู้จัดการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ ประชุมร่วมกับสมาชิกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการหมดหนี้เร็วไวเพื่อครูไทยทั้งแผ่นดินตามลำดับ โดยเจ้าหน้าที่ประสานการติดต่อสมาชิกเดินทางเข้าร่วมประชุมรับฟังเงื่อนไขและเปิดโอกาสให้สมาชิกอธิบายถึงปัญหาภาระหนี้สินที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ เพื่อหารือและช่วยเหลือสมาชิก ซึ่งในการประชุมครั้งถัดไปจะเรียนเชิญผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการตามลำดับมารับทราบเงื่อนไขต่อไป