ข่าวกิจกรรม

การประชุมครั้งที่ 1 ของคณะกรรมการชุดที่ 61/2565

โดย admin
 วันที่ 06 ม.ค. 2565 เวลา 09:11 น.
 68
การประชุมในวันที่ 6 มกราคม 2565 เป็นการประชุมครั้งที่ 1 ของคณะกรรมการชุดที่ 61/2565 โดย นายวรพจน์ สิงหราช ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมพิจารณาวาระการประชุมจัดตั้งคณะกรรมการแต่ละกลุ่มฝ่าย และวาระอื่น ๆ ในช่วงเวลา 9.00 - 12.00 น. อีกทั้งยังมีการประชุมช่วงเย็น เวลา 16.00 - 17.00 น. นายวรพจน์ สิงหราช ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมกับนายเอกพจน์ กันภัย กรรมการสหกรณ์ ได้พบปะเจ้าหน้าที่แต่ละกลุ่มฝ่ายงาน ให้กรอบนโยบายการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อการให้บริการสมาชิกที่ดียิ่งขึ้น