ข่าวน่าสนใจ

โครงการหมดหนี้เร็วไวเพื่อครูไทยทั้งแผ่นดิน พร้อมลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เดือน ม.ค. 65 เป็นต้นไป

โดย admin
 วันที่ 04 ม.ค. 2565 เวลา 16:13 น.
 4015
โครงการหมดหนี้เร็วไวเพื่อครูไทยทั้งแผ่นดิน 2565 พร้อมลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เดือน ม.ค. 65 เป็นต้นไป
ลงทะเบียนออนไลน์คลิ๊ก
เตรียมเอกสารอัพโหลดในออนไลน์ดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
เอกสารทางการเงิน
1. เอกสารแสดงรายได้
1.1 รายได้หลัก : สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 1 เดือน
1.2 รายได้เสริม : รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน (ถ้ามี)
2. เอกสารแสดงความเป็นหนี้ต่างๆ ที่แสดงว่ารายรับไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ (ถ้ามี)

สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนออนไลน์สามารถขอตรวจสอบรายชื่อหลังทำการลงทะเบียนแล้วได้ในวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. โทร 02 384 2493 - 4