ข่าวกิจกรรม

เข้าร่วมไว้อาลัยให้แด่ผู้เสียชีวิต

โดย admin
 วันที่ 30 ธ.ค. 2564 เวลา 13:01 น.
 100
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายวรพจน์ สิงหราช ประธานกรรมการดำเนินการ นายวิชาญ กิ่งก้าน กรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ได้แก่ นายวิฑูรย์ ชั่งโต และนายจรูญโรจน์ โสไกร เป็นตัวแทนสหกรณ์เข้าร่วมพิธีไว้อาลัยให้แด่ผู้เสียชีวิต นาย วีระ พลิคามิน โดยมอบสวัสดิการถึงแก่กรรมอายุการเป็นสมาชิก 23 ปี 11 เดือน จำนวน 300,000 บาท ค่าปลงศพจำนวน 13,000 บาท แก่ครอบครัวพลิคามิน ณ วัดบางพลีใหญ่ใน อำเภอบางพลี