ข่าวน่าสนใจ

การเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ประจำปี 2564

โดย admin
 วันที่ 23 พ.ย. 2564 เวลา 17:00 น.
 6948

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประจำปี 2564 คลิ๊ก
เปิดผ่านคอม กด Ctrl + F ใส่เลขสมาชิกของท่าน 
เปิดผ่านมือถือ ใช้แว่นขยาย ค้นหา ใส่เลขสมาชิกของท่าน

-------------------------------------
วันเลือกตั้งทั่วไป วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 - 12.00 น. 
สมาชิกที่ต้องการใช้สิทธิย้ายหน่วยเลือกตั้ง >>>ดาวน์โหลดเอกสาร
**สมาชิกที่ประสงค์ย้ายหน่วยเลือกตั้ง จะย้ายไปหน่วยใหม่ได้ เฉพาะที่หน่วยนั้นมีการจัดการเลือกตั้งที่รองรับหน่วยสมาชิกของตนเองเท่านั้น**
โปรดแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564               
*ประกาศรายชื่อการย้ายหน่วยเลือกตั้ง ภายในวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564

--------------------------------------
วันเลือกตั้งล่วงหน้า วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 - 15.00 น.
      - หน่วยเลือกตั้งที่ 1  สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
      - หน่วยเลือกตั้งที่ 2  โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
      - หน่วยเลือกตั้งที่ 3  โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
สมาชิกที่ต้องการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า >>>ดาวน์โหลดเอกสาร 

โปรดแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบภายในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564
*ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564

---------------------------------------

สมาชิกในแต่ละหน่วยจะได้รับบัตรเลือกตั้งดังต่อไปนี้
หน่วยสมาชิกที่ 1   สังกัดประถมศึกษา เขต 1/บำนาญ เขต 1/อาชีวะศึกษา/ศึกษาธิการ/ สังกัดอื่น ๆ
สิทธิย้ายหน่วยเลือกตั้ง 
         หน่วยเลือกตั้งที่ 1  สพป.สมุทรปราการ เขต 1
         หน่วยเลือกตั้งที่ 2  โรงเรียนวัดแหลม (โรงเรียนที่ตั้งอยู่ฝั่งอำเภอพระประแดงฝั่งปู่เจ้าสมิงพราย)
         หน่วยเลือกตั้งที่ 3  โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ (โรงเรียนที่ตั้งอยู่ฝั่งที่ว่าการอำเภอพระประแดง)
         หน่วยเลือกตั้งที่ 4  โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
         หน่วยเลือกตั้งที่ 5  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
รับบัตรเลือกตั้ง 
     - บัตรเลือกตั้งสีฟ้าอ่อน เลือกกรรมการประถมศึกษาเขต 1 จำนวน 4 ตำแหน่ง
     - บัตรเลือกตั้งสีแดง เลือกประธานกรรมการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
     - บัตรเลือกตั้งสีชมพู เลือกผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 4 ตำแหน่ง
     - บัตรเลือกตั้งสีม่วง เลือกผู้ตรวจสอบกิจการ(ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาเฉพาะด้าน) จำนวน 1 ตำแหน่ง


หน่วยสมาชิกที่ 2   สังกัดประถมศึกษา เขต 2/บำนาญ เขต 2 /อาวีวะศึกษา
สิทธิย้ายหน่วยเลือกตั้ง 
        หน่วยเลือกตั้งที่ 6  โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง (อ.บางพลี)
        หน่วยเลือกตั้งที่ 7  โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (อ.บางบ่อ)
        หน่วยเลือกตั้งที่ 8  โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 (อ.บางเสาธง)

รับบัตรเลือกตั้ง 
     - บัตรเลือกตั้งสีแดง เลือกประธานกรรมการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
     - บัตรเลือกตั้งสีชมพู เลือกผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 4 ตำแหน่ง
     - บัตรเลือกตั้งสีม่วง เลือกผู้ตรวจสอบกิจการ(ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาเฉพาะด้าน) จำนวน 1 ตำแหน่ง


หน่วยสมาชิกที่ 3   สังกัดมัธยมศึกษา/บำนาญมัธยม
สิทธิย้ายหน่วยเลือกตั้ง 
         หน่วยเลือกตั้งที่ 4  โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ (อ.พระสมุทรเจดีย์)
         หน่วยเลือกตั้งที่ 6  โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง (อ.บางพลี)
         หน่วยเลือกตั้งที่ 7  โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (อ.บางบ่อ)
         หน่วยเลือกตั้งที่ 8  โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 (อ.บางเสาธง)
         หน่วยเลือกตั้งที่ 9  โรงเรียนสมุทรปราการ (อ.เมืองสมุทรปราการ)
         หน่วยเลือกตั้งที่ 10 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ (อ.พระประแดง)

รับบัตรเลือกตั้ง 
     - บัตรเลือกตั้งสีเหลืองอ่อน เลือกกรรมการมัธยมศึกษา 1 จำนวน 2 ตำแหน่ง
     - บัตรเลือกตั้งสีขาว เลือกกรรมการมัธยมศึกษา 1 จำนวน 1 ตำแหน่ง
​     - บัตรเลือกตั้งสีแดง เลือกประธานกรรมการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
     - บัตรเลือกตั้งสีชมพู เลือกผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 4 ตำแหน่ง
     - บัตรเลือกตั้งสีม่วง เลือกผู้ตรวจสอบกิจการ(ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาเฉพาะด้าน) จำนวน 1 ตำแหน่ง


หน่วยสมาชิกที่ 4   สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น/บำนาญ อปท.
สิทธิย้ายหน่วยเลือกตั้ง
        หน่วยเลือกตั้งที่ 6  โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง (อ.บางพลี / อ.บางบ่อ / อ.บางเสาธง)
        หน่วยเลือกตั้งที่ 10  โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ (อ.พระประแดง / อ.พระสมุทรเจดีย์)
        หน่วยเลือกตั้งที่ 11 
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร)  (อ.เมืองสมุทรปราการ)

รับบัตรเลือกตั้ง 
     - บัตรเลือกตั้งสีแดง เลือกประธานกรรมการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
     - บัตรเลือกตั้งสีชมพู เลือกผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 4 ตำแหน่ง
     - บัตรเลือกตั้งสีม่วง เลือกผู้ตรวจสอบกิจการ(ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาเฉพาะด้าน) จำนวน 1 ตำแหน่ง


หน่วยสมาชิกที่ 5   สังกัดสถานศึกษาเอกชน/ครูลาออกหรือเกษียณอายุ
สิทธิย้ายหน่วยเลือกตั้ง
        หน่วยเลือกตั้งที่ 3  โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ (อ.พระประแดง / อ.พระสมุทรเจดีย์)
        หน่วยเลือกตั้งที่ 6  โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง (อ.บางพลี / อ.บางบ่อ / อ.บางเสาธง)
        หน่วยเลือกตั้งที่ 12  โรงเรียนป้วยฮั้ว (อ.เมืองสมุทรปราการ)

รับบัตรเลือกตั้ง 
     - บัตรเลือกตั้งสีแดง เลือกประธานกรรมการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
     - บัตรเลือกตั้งสีชมพู เลือกผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 4 ตำแหน่ง
     - บัตรเลือกตั้งสีม่วง เลือกผู้ตรวจสอบกิจการ(ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาเฉพาะด้าน) จำนวน 1 ตำแหน่ง