ข่าวกิจกรรม

ประชุมวางแผนแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

โดย admin
 วันที่ 16 พ.ย. 2564 เวลา 20:00 น.
 49
ประชุมคณะกรรมการวางแผนแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตัวอย่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 โดย นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์เป็นประธานการประชุม พร้อมกับนายธานี ก่อบุญ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญได้ให้แนวคิดแนวทางวางแผนแก้ไขปัญหาหนี้สินของการเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตัวอย่างแก่คณะกรรมการ และอนุกรรมการสหกรณ์ที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้