ข่าวกิจกรรม

โครงการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี 2565

โดย admin
 วันที่ 10 ต.ค. 2564 เวลา 17:06 น.
 66
สหกรณ์จัดโครงการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี 2565 ในวันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2564 โดย นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมกับนายธานี ก่อบุญ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมโครงการกันนำความรู้มาใช้ในการวางแผนงานเพื่อพัฒนาองค์กรร่วมกัน ซึ่งเป้าหมายหนึ่งของทุกองค์กรก็คือการมุ่งพัฒนาองค์กร เพื่อกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน โครงการต่างๆ เพื่อให้มุ่งสู่เป้าหมายและบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ