ข่าวกิจกรรม

การศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ ผ่านโปรแกรม ZOOM ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด

โดย admin
 วันที่ 08 ต.ค. 2564 เวลา 12:11 น.
 43
วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายกำจัดสุวรรณปาล ประธานกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป และนางสาวสุนิษา ยามี ผู้จัดการสหกรณ์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะทำงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด ผ่านโปรแกรม ZOOM ในการมาศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เวลา 09.00 น. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบการจัดการงานสหกรณ์ฯ