ข่าวกิจกรรม

เข้าร่วมไว้อาลัยให้แด่ผู้เสียชีวิต

โดย admin
 วันที่ 20 ก.ย. 2564 เวลา 16:06 น.
 97

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2564 นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ กรรมการและเลขานุการ ตัวแทนสหกรณ์ได้เข้าร่วมพิธีไว้อาลัยให้แด่ผู้เสียชีวิต นายสุรชัย ศิริสุทธิ์ โดยมอบสวัสดิการถึงแก่กรรมอายุการเป็นสมาชิก 11 ปี 9 เดือน จำนวน 200,000 บาท ค่าปลงศพจำนวน 13,000 บาท แก่ครอบครัวศิริสุทธิ์ โบสถ์พระฟาติมา แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์