ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2

โดย admin
 วันที่ 13 ก.ย. 2564 เวลา 16:03 น.
 59
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 มีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และคณะทำงาน ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้สหกรณ์ออมทรพย์ครูเป็นฐาน ลงพื้นที่ Focus Group ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เพื่อถอดบทเรียนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตัวอย่างจากกลุ่มเป้าหมาย โดยนายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ให้การต้อนรับ นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ พร้อมด้วยหัวหน้านำส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย ผอ. ศธจ.สมุทรปราการ ผอ.สพม.สมุทรปราการ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1,2 ผอ.อาชีวศึกษาสมุทรปราการ ผอ.กศน. สมุทรปราการ ผอ.สกสค.สมุทรปราการ และสหกร์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัดในช่วงบ่ายช่วงบ่าย 13.00 เป็นต้นไป ท่านรองฯปลัด ศธ.สุทิน แก้วพนา และคณะพร้อมด้วยนางสาวสุนิสา ยามี ผู้จัดการสหกรณ์ รองฯผจก. หัวหน้าฝ่ายต่างๆและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมประชุม สนทนากลุ่ม ทั้งนี้จะมีการขยายผลการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาไปสู่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบในพื้นที่นำร่อง 4 ภาค ๆ ละ 3 จังหวัด รวม 12 จังหวัด และนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย นำไปสู่การขับเคลื่อน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบต่อไป