ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการมอบกระเช้าแสดงความขอบคุณการดูแลช่วยเหลือจากสถานการณ์แพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย admin
 วันที่ 14 ก.ย. 2564 เวลา 15:40 น.
 46

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายณัฐพล นุชอุดม รองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และนางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ กรรมการและเลขานุการ ได้เข้ามอบกระเช้าแสดงความขอบคุณแก่ นายพรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางด้วน เพื่อขอบคุณการประสานงานและการให้คำแนะนำต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติภายหลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิดของสหกรณ์ที่ผ่านมา ตลอดจนการได้รับความช่วยเหลือในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้สหกรณ์สามารถจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านไปได้ด้วยดีตามแนวทางที่สาธารณสุขกำหนดไว้ จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้