ข่าวกิจกรรม

เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต

โดย admin
 วันที่ 19 ก.ค. 2564 เวลา 09:49 น.
 490
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการดำเนินการได้เข้าร่วมพิธีรับฟังสวดอภิธรรมสมาชิกผู้ล่วงลับ นายทวีป เอี่ยมเดช โดย นางศิริรัตน์ อ่ำตระกูล กรรมการและเหริญญิก มอบสวัสดิการถึงแก่กรรมอายุการเป็นสมาชิก 53 ปี 3 เดือน จำนวน 440,000 บาท ค่าปลงศพจำนวน 13,000 บาทแก่ครอบครัวเอี่ยมเดช