ข่าวกิจกรรม

ให้การต้อนรับผู้บริหาร และตัวแทนจากธนาคารออมสินสมุทรปราการ

โดย admin
 วันที่ 08 มิ.ย. 2564 เวลา 15:49 น.
 183
นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ กรรมการและเลขานุการ และนางสางสุนิษา ยามี ผู้จัดการสหกรณ์ ให้การต้อนรับผู้บริหาร และตัวแทนจากธนาคารออมสินสมุทรปราการ ในการเข้าร่วมหารือความเป็นไปได้ของการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ครูส่วนกลาง