ข่าวกิจกรรม

เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคตะวันออก มอบเงินสนับสนุนโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563

โดย admin
 วันที่ 04 มิ.ย. 2564 เวลา 10:33 น.
 185

เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคตะวันออก มอบเงินสนับสนุนโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563
ได้คัดเลือกโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน
"ปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อบริโภคและต้นทุนในการจัดซื้อของมาจำหน่าย"ของโรงเรียนคลองลาดกระบัง
โดยนายพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม ตัวแทนเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคตะวันออก มอบเงินสนับสนุน เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท)