ข่าวกิจกรรม

อมรมสัมมนา แนวทางการแก้ไขข้อบังคับ , ระเบียบสหกรณ์เพื่อรองรับกฏกระทรวงใหม่ จ.ชลบุรี

โดย admin
 วันที่ 05 เม.ย. 2564 เวลา 12:00 น.
 67
นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมกับผู้ตรวจสอบกิจการ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ได้เข้าร่วมอมรมสัมมนา หลักสูตร "แนวทางการแก้ไขข้อบังคับ , ระเบียบสหกรณ์เพื่อรองรับกฏกระทรวงใหม่ " เพื่อให้ทราบถึงระเบียบและกฏกระทรวง ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่าย ในการบริหารจัดการงานสหกรณ์ฯ ระหว่างที่ 2-4 เมษายน 2564 ณ โรงแรมไอยราแกรนด์ เขาพระตำหนัก พัทยาใต้ จ.ชลบุรี