ข่าวกิจกรรม

เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต

โดย admin
 วันที่ 13 ม.ค. 2564 เวลา 15:06 น.
 292
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ นายณัฐพล นุชอุดม และนายกำจัด สุวรรณปาล กรรมการสหกรณ์ฯ เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต นายสำราญ เพียรพานิช ณ วัดสาขลา โดยมอบสวัสดิการอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 58 ปี 6 เดือน จำนวน​ 465,000 บาท​ และค่าปลงศพ​ จำนวน 13,000 บาท​ให้แก่ครอบครัวเพียรพานิช