ข่าวกิจกรรม

เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต

โดย admin
 วันที่ 30 พ.ย. 2563 เวลา 16:47 น.
 165
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นางนรีรัศม์ สุกุลมงคงศักดิ์ หัวหน้าศูนย์บริการสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต นายสิทธิพงศ์ ทัศนาธร ณ วัดสลุด อำเภอบางพลี โดยมอบสวัสดิการอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 26 ปี 8 เดือน จำนวน​ 305,000 บาท​ และค่าปลงศพ​ จำนวน 13,000 บาท​ให้แก่ครอบครัวทัศนาธร