ข่าวกิจกรรม

เข้าเยี่ยมเยือนผู้ประสบภัยท่อก๊าซระเบิด ต.เปร็ง

โดย admin
 วันที่ 23 พ.ย. 2563 เวลา 16:46 น.
 37
เมื่อวันที่23 พฤศจิกายน 2563 นายอิทธิพัทธิ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ นายณัฐพล นุชอุดม นาย ไพฑูรย์ คงเทียน กรรมการสหกรณ์ฯ และนางนรีรัศม์ สุกุลมงคงศักดิ์ หัวหน้าศูนย์บริการสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้เข้าเยี่ยมเยือนผู้ประสบภัยท่อก๊าซระเบิด นายบุญส่ง โกนาคม และ นางผ่องศรี โกนาคม ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ผู้ที่ยื่นขอรับสวัสดิการช่วยเหลือ ซึ่งกรรมการจะพิจารณาจากสภาพความเสียหายและให้การช่วยเหลือในลำดับถัดไป