ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีในการ เข้ารับตำแหน่งผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 4 หน่วยงาน

โดย admin
 วันที่ 18 พ.ย. 2563 เวลา 13:47 น.
 26
วันที่ 18 พ.ย. 63 คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ขอแสดงความยินดีในการ เข้ารับตำแหน่งผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 4 หน่วยงานทุกท่าน ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการติดภารกิจ จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งสหกรณ์ฯ มอบของที่ระลึกอันเป็นมงคล “หลวงพ่อโต” สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ให้แก่ผู้บริหาร เพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่การเริ่มต้นสิ่งที่ดีงามในการรับตำแหน่งใหม่