ข่าวกิจกรรม

ให้การต้อนรับคณะทำงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด

โดย admin
 วันที่ 17 พ.ย. 2563 เวลา 09:55 น.
 199
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายเสกสัณห์ กิจวรรณ นายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง กรรมการสหกรณ์ฯ และนางสาวสุนิษา ยามี ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับคณะทำงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ในการมาศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เวลา 09.00 น. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบการจัดการงานสหกรณ์ฯ