ข่าวกิจกรรม

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด

โดย admin
 วันที่ 22 ก.ย. 2563 เวลา 09:43 น.
 123
นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ และคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด นายกำจัด สุวรรณปาล และนายณัฐพล นุชอุดม เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ณ​ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย
รูปเพิ่มเติมคลิ๊ก