ข่าวกิจกรรม

เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต

โดย admin
 วันที่ 01 ก.ย. 2563 เวลา 17:17 น.
 122
นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
พร้อมกับคณะกรรมการสหกรณ์ฯ รายนามดังนี้
1. นายณัฐพล นุชอุดม กรรมการและเลขานุการสหกรณ์ฯ
2. นางศิริรัตน์ อ่ำตระกูล กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
3. นายกำจัด สุวรรณปาล กรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ
4. นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ
และนางสาวสุนิษา ยามี ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต นางวรรณดี เบือนคำ อายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 17 ปี 9 เดือน
เพื่อแสดงความเสียใจและมอบเงินสวัสดิการ​จำนวน​ 250,000 บาท​ และค่าปลงศพ​ จำนวน 13,000 บาท​
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค) จำนวน 570,000 บาท ให้แก่ครอบครัวเบือนคำ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
นำโดยนายณรงค์ ธีระกุล นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ ชุดที่ 3
นายณรงค์ สิงห์ศิฬิ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ ชุดที่ 2
มอบเงินสวัสดิการ​​จำนวน 220,000 บาท ให้แก่ครอบครัวเบือนคำ

รูปประกอบคลิ๊ก
UploadImage