ข่าวกิจกรรม

อบรมสัมมนาศูนย์ประสานงานและสหกรณ์ออมทรัพย์ 4 ภูมิภาค (ภาคตะวันออก) จังหวัดชลบุรี

โดย admin
 วันที่ 22 ก.ค. 2563 เวลา 10:33 น.
 126
นายเสกสัณห์ กิจวรรณ รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ พร้อมกับ นายบรรหาร เอี่ยมสอาด ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมสัมมนาศูนย์ประสานงานและสหกรณ์ออมทรัพย์ 4 ภูมิภาค (ภาคตะวันออก) จัดโดยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรม เอวัน เดอะรอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี
รูปประกอบเพิ่มเติม