ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ฯ ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการทำงาน ให้ผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโควิด-19

โดย admin
 วันที่ 11 พ.ค. 2563 เวลา 08:33 น.
 101
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด นำโดย กรรมการสหกรณ์ และผู้จัดการสหกรณ์ บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท และหน้ากากผ้า จำนวน 200 ชิ้น ให้แก่ โรงพยาบาลสมุทรปราการ เพื่อสนับสนุนการทำงาน ให้ผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโควิด-19 ร่วมกัน